Thursday 7th December 2023

Sila keempat Pancasila adalah Kerakyatan yang Di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Terdapat beberapa nilai positif yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, antara lain:

1. Menghargai Hak Asasi Manusia: Setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat

2. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Sila keempat Pancasila juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan dan musyawarah

3. Menjaga Demokrasi: menekankan pentingnya menjaga demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Menciptakan Keadilan Sosial: Sila keempat Pancasila juga mendorong terciptanya keadilan sosial melalui partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan.

5. Mengembangkan Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top